הלו , הלו, זה אבא? הלו, הלו, זה בני הנחמד?

מתוך "הלו, הלו אבא" / חנה הורן

רויטל רפאלי –

 052-2228277, 0779181738

 info@hapeutron.co.il