כספיון אהב לשחות רחוק רחוק לבד לבד הנה הוא, נכון שהוא נחמד?

כספיון/פאול קור

הפיל שרצה להיות שונה ואחר, בעיבוד אינטראקטיבי ומיוחד, במתנס בית פוסטר .